Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα το Magenta να σταματήσει τη δοκιμαστική ομάδα υψηλών δόσεων λευχαιμίας

Ένα σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν εμφανίστηκε στη δοκιμή φάσης 1/2 του φαρμάκου για τη λευχαιμία της Magenta Therapeutics που είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να αναγκαστεί να σταματήσει τη δοσολογία σε μια ομάδα ασθενών.

Η Magenta Therapeutics είναι μια σχετικά νέα εταιρεία στον τομέα της βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου. Ιδρύθηκε το 2015 μόλις πριν από 7 χρόνια και έχει την έδρα της στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το φάρμακο, MGTA-117, εξετάζεται σε υποτροπιάζουσα οξεία μυελογενή λευχαιμία και μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο στη μελέτη κλιμάκωσης δόσης σε χωριστή φάση. Πολλές δόσεις ελέγχονται από την εταιρεία, μία από τις οποίες είναι 0,13 mg/kg στην κοόρτη 4. Δύο από τους τρεις ασθενείς που έλαβαν δόση σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα αντιμετώπισαν δοσοπεριοριστικές τοξικότητες.

Στις 13 Δεκεμβρίου, μετά από μια παρουσίαση από επενδυτές για το MGTA-117, ελήφθησαν οι πρώτες αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών και ακολούθησε μια άλλη αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες μετά.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της Magenta, δεν υπήρξαν προβλήματα που να σχετίζονται με τοξικότητες που περιορίζουν τη δόση με τον πρώτο ασθενή που έλαβε MGTA-117, αλλά υπήρξε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια βαθμού 4 που είχε ο δεύτερος ασθενής που σχετιζόταν με το αναπνευστικό και μπορεί να συνδέονται με το φάρμακο της μελέτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συμβάν αργότερα ειπώθηκε ότι ήταν μια απροσδόκητη αλλά ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια λόγω προσβολής των πνευμόνων. Οι αυξήσεις του ενζύμου βαθμού 4 ήταν επίσης επικρατούσες στον ασθενή.

Μετά τη δεύτερη αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στις 15 Δεκεμβρίου, ελήφθη μια τρίτη αναφορά σχετικά με τον ασθενή με δόση που παρουσίασε σοβαρό αναπνευστικό συμβάν την ίδια ημέρα. Η τρίτη αναφορά ενεργοποίησε τον προκαθορισμένο κανόνα της διακοπής της δόσης.

Από τότε που βίωσε την ανεπιθύμητη ενέργεια, ο πρώτος ασθενής σημείωσε βελτίωση στα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων καθώς και στην αναπνευστική κατάσταση. Ο δεύτερος ασθενής που αντιμετώπισε την ανεπιθύμητη ενέργεια παρουσίασε επίσης βελτίωση στην αναπνευστική κατάσταση. Σύμφωνα με το Magenta, η FDA έχει ενημερωθεί με τα δεδομένα για τον πρώτο ασθενή, ενώ το δεύτερο συμβάν έχει γίνει γνωστό καθώς η έκθεση ετοιμάζεται.

Η εταιρεία θα προχωρήσει με την κοόρτη 3 της δοκιμής, η οποία δοκιμάζει μια δόση 0,8 mg/kg, η οποία είναι χαμηλότερη από αυτή της κοόρτης 4. Τα δεδομένα των πρώτων 15 ασθενών από την κοόρτη παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποκαλύπτοντας καμία τοξικότητα που να περιορίζει τη δόση. Η εταιρεία είναι της άποψης ότι το ισοζύγιο κινδύνου-κέρδους αυτής της δόσης είναι αρκετά σταθερό για να προχωρήσει η εγγραφή.

Πριν από περίπου οκτώ μήνες, τον Απρίλιο, η εταιρεία απελευθέρωσε σχεδόν το 14% του προσωπικού της και διέκοψε τη θεραπεία της. Τότε το MGTA-117 είχε γίνει το κύριο πλεονέκτημα από το στοχευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας της Magenta. Το MGTA-117 είχε προηγουμένως τεθεί σε κλινική αναμονή από τον FDA πριν ξεκινήσει. Ο FDA ήθελε μια άλλη δοκιμή για να ειδοποιήσει την παρακολούθηση της ασφάλειας καθώς και την κλιμάκωση της δόσης στην προγραμματισμένη κλινική μελέτη φάσης 1/2. Λόγω της κλινικής στάθμης, η μελέτη χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μερικούς μήνες καθυστέρηση.